Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst leg je afspraken tussen de werkgever en werknemer vast. Bijvoorbeeld de te werken uren, het salaris en de vakantiedagen.

Er zijn verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten. De overeenkomsten kunnen verschillen in duur alsmede naar de inhoud. Je hebt een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Binnen één van de voornoemde vormen heb je dan weer keuzes bijvoorbeeld om de te werken uren vooraf vast te leggen of om deze flexibel in te delen.

Deze verschillende contracten kennen ieder hun eigen regels.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er geen vooraf bepaalde einddatum Indien zowel werkgever als werknemer tevreden blijven met de afspraken kan de arbeidsovereenkomst doorlopen tot aan het pensioen van de werknemer. Deze vorm van een arbeidsovereenkomst geeft de werknemer de meeste zekerheid.

Prijs 299,-- excl. BTW

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een andere populaire arbeidsovereenkomst is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij deze vorm staat de einddatum aan het begin al vast. Een contract voor bepaalde tijd wordt vaak voor 6 of 12 maanden aangegaan en kan gevolgd worden door nog een arbeidscontract voor bepaalde tijd of door een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Dit is een goede manier om te bekijken of werkgever en werknemer bij elkaar passen of wanneer de werkgever een medewerker zoekt voor een drukke periode van minimaal een aantal maanden.

Prijs € 299,-- excl. BTW

Er zijn nog meer vormen van arbeidscontracten, zoals een nul-urencontract of een oproepcontract. Ben je op zoek naar een van deze of nog een ander arbeidscontract?

Neem dan contact op.