Privacyverklaring

Onze gegevens


LegalCore

Groenelaan 125 A

3114 CE Schiedam

soleil@legalcore.nl

legalcore.nl

KvK-nummer: 81767595


Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een natuurlijk persoon identificeerbaar maken. Dat wil zeggen dat een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden ge√Įdentificeerd. Je kunt hierbij o.a. denken aan een naam of een identificatienummer.


Wat is verwerking

Met verwerking van je persoonsgegevens wordt bedoelt. Het bewerken van persoonsgegevens al dan niet automatisch, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of verspreiden.


Met welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt

We verwerken persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen:

 • We hebben toestemming om deze te verwerken;
 • omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • om contact met je op te nemen, op jou verzoek een offerte uit te brengen voordat de overeenkomst wordt gesloten, of om je te informeren over wijzigingen;
 • of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Burgerservicenummer

Verplichting tot het verstrekken van je persoonsgegevens

In meerdere gevallen is LegalCore wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens van zijn klanten te bewaren. Ingeval van een dergelijke wettelijke plicht ben je verplicht om deze persoonsgegevens aan LegalCore te verstrekken, indien je gebruik wenst te maken van de diensten van LegalCore. Daarnaast is het meestal noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om de opdracht die je aan LegalCore geeft uitvoerbaar te maken. In dit geval dien je ook je persoonsgegevens te verstrekken.


Bewaartermijn van je persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen bewaard worden voor de duur waarvan bewaring (fiscaal-) wettelijk verplicht is. Indien er geen wettelijke verplichting bestaat, zullen persoonsgegevens worden bewaard voor de duur waarvan het nodig is om de overeenkomst uit te voeren, dan wel er toestemming is gegeven.


Wie krijgt toegang tot je persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden alleen binnen LegalCore gebruikt en worden niet verwerkt door een derden partij. Ook zullen je persoonsgegevens niet worden gedeeld met partijen buiten de EU.

Daarnaast ontvangt LegalCore geen persoonsgegevens van je van een derden partij.


De bescherming van je persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om je persoonsgegevens te beschermen. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens naar buiten komen. Zo maken wij gebruik van wachtwoorden en virusscanners. Je persoonsgegevens worden op een veilige locatie opgeslagen.


Je hebt de volgende rechten

Indien je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou bewaard hebben kun je mailen naar soleil@legalcore.nl met het verzoek om inzagen. Alle persoonsgegevens die we van jou bewaard hebben zul je dan binnen vier weken van ons ontvangen.

Hebben wij persoonsgegevens van je foutief of onvolledig opgeslagen? Of hebben wij je persoonsgegevens ten onrechte opgeslagen, niet in overeenstemming met een van de doeleinden, of in strijd met wetgeving?

Laat het ons dan weten via bovenstaand emailadres en wij zullen je persoonsgegevens, aanpassen, aanvullen, afschermen of verwijderen.

Mocht je het niet eens zijn met de persoonsgegevens die wij verwerken dan heb je de mogelijkheid hier tegen bezwaar te maken dit kan door het bezwaar te sturen naar bovengenoemd e-mailadres. Wij zullen binnen vier weken reageren op je bezwaar. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.


Geautomatiseerde verwerking

Binnen LegalCore wordt er geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.